اختلال های یادگیری ۶. درمان اختلال دیکته نویسی با بازی ۲

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

در مجموعه “درمان اختلال دیکته نویسی با بازی” به طور کلی با استفاده از  تمرین و بازی های ساده و متنوع به پرورش و افزایش مهارت های کودکان در دیکته نویسی پرداخته شده است . در جلد دوم از این مجموعه بازی هایی برای تقویت دقت و تمیز دیداری، تشخیص شباهت ها و تفاوت ها، تشخیص شکل، حروف و کلمات در زمینه، تشخیص شکل های ترکیبی و پنهان در زمینه و بازی هایی برای تقویت دقت و ادراک دیداری آورده شده است. علاوه بر  این در پایان کتاب، روشی نوین و سریع جهت رفع برخی از مشکلات مربوط به حافظۀ دیداری در دیکته نویسی مطرح می شود که می تواند برای کودکانی که دارای ضعف حافظۀ دیداری هستند بسیار مفید باشد و با سرعت چشمگیری باعث افزایش نمرات و کاهش خطاهای دیکته نویسی در آن ها گردد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ