آن است شیوه حکومت (نفیس)

۳۶۷,۵۰۰ ریال

این چاپ از کتاب «آن است شیوه حکومت» شکل و ارائه نفیس از همان کتاب قبلی است. که به صورت جلد سخت و با کاغذ گلاسه و متن پنج رنگ منتشر شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ