آقای گریشکاوتس و شش داستان

160,000 

ادبیات روسیه در یکصد سال گذشته در میان نویسندگان ایران از چنان‌ جایگاهی برخوردار بوده است که مبدا آغاز فعالیت کاری بسیاری از آنان خوانش آثاری از این ادبیات بوده و در عین حال بسیاری نیز ایده‌آل و سبک‌کاری خود را به تأسی از نویسندگان این سرزمین قرار می‌داده‌اند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ