آخرین شاهدان

۴۰۰,۰۰۰ ریال

مستندنگاری در ایران بر خلاف روسیه در سال‌های اخیر به ژانر ادبی جا افتاده‌ای مبدل شده که نویسندگان؛ منتقدان و مخاطبان کارکشته‌ای دارد. آثار زیادی در این حوزه نوشته شده است و نویسندگانی زیادی نیز در این عرصه تربیت شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ