یادداشت سیدمهدی شجاعی برای فیلم محمد (ص) ساخته مجید مجیدی

فیلم پیامبر، بدون شک، کاری سترگ، تأثیرگذار و ماندگار است. مجیدی و تیم همراهش برای این کار، تمام دقّت، خلاقّیت، تجربه و توان خود را در طبق اخلاص نهاده­اند و این ظرف اخلاص است که به همه عناصر فیلم، هویت و برکت بخشیده است. مهمترین هنر این فیلم پاسخ گفتن به یک نیاز یا خلاء […]