سعید تشکری

نویسنده

شش بهار و تابستان گذشت تا نهالِ وجودم شروع به قد کشیدن کرد در –قوچان-
کلمات، مثلِ دانه هایِ برف، بر جانِ من بارید.
نهال قد کشید و گلدان برایش کوچک بود- باغ را می طلبید-
از قوچان به مشهد . از مشهد به تهران آمدم!
تهران هم، آن روزها، دویدن بود و گُم شدن.
و تنها در صحنه ی ِ نمایش بود که نفس می کشیدم.
مثلِ نهنگ در برکه!


Customer Support

و گم شدم
در تنهایی و گرسنگی
و نوشتن در مطبوعات ؛
و کارگری در چاپخانه، برای لقمه نانی
و شب بیداری هایی که طلوع اش دیر می آمد.
-نوشتن و چراغی که باید تا صبح روشن می ماند همه ی دلخوشی ام شد!
اما عقربه هایِ ساعت بی وقفه می دویدند.
کوچه ها تنگ تر می شد.
و کاغذهای ِ من، برای نوشتن اندک بود.
تا اینکه،
اولین –باران- بر آسمان ِ دل من هم بارید..
روزگار نوشتن برایِ رادیو ، بعد هم سینما و تلویزیون،
و پس از آن ، کتاب ها، با نام هایشان یکی یکی از راه رسیدند.
قاف- قاصدک- مادر- اهل اقاقیا- هفت دریا شبنمی- عاشق ترین روزگار- آواز پر جبرئیل- آینه، وقت آفتاب- وقت کوچ است..- اینک هاویه – به خورشید بگو- آینه چشمان- آبی های زمین- حال شباب- برفابه های بهاری- وصل هزار مجنون- بشارت-دیده ی بیدار- رستگاری- سمن بویان- دست هزار غریب- نوبت رویت-آه و ماه- روشنان- دست هزار غریب- یوسف می آید- شهادت خوانی- وقتی زمین دروغ می گوید- تو آمدی که ارشیا شدم!-
نمایش ها به صحنه می رفت. از شهری به شهری دیگر.
تا درخت دانایی، مدام آبیاری شود و قد بکشد.
اکنون، چهل و شش سال گذشته!
ناشری که نامش فراق دارد-نیستان- همه یِ داشته های ِ نگارش شده و به صحنه رفته ام را
دوباره چاپ کرد.
و این برای من، -یک شروع دوباره است-
نوشتنِ رمان هایِ بارِباران. مفتون و فیروزه. ولادت. پاریس پاریس.
هنوز باید بدوم. و از این قله بالا بروم!
و آهسته، تنِ کاغذ را خراش بدهم تا تو بدانی، اینجا کسی هست که دلش،
ه –قلم- و قسم – زنده است.

 

 

کتاب برگزیده سال رضوی غریب غریب سال ۱۳۹۴

قلم زرین مفتون و فیروزه سال ۱۳۹۴

بار باران کتاب برگزیده سال رضوی، نیستان ناشر برگزیده

وقتی زمین دروغ می گوید، کتاب فصل تهران، سرای اهل قلم سال ۱۳۹۱

همه ی کتاب های این نویسنده

تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

آرتیست

۲۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

سیمیا

۲۲۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. نمایشنامه

من سقراط مجروح را دوست دارم

۹۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

هندوی شیدا

۱۶۸,۰۰۰ ریال
تخفیف!

متون فاخر. رمان

مفتــون و فیروزه. ۲ جلدی

۶۴۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. نمایشنامه

وقتی زمین دروغ میگوید

۹۶,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات. رمان

ولادت

۱۸۴,۰۰۰ ریال
تخفیف!

ادبیات برتر. رمان

بار باران

۲۷۲,۰۰۰ ریال
تخفیف!

متون فاخر. رمان

پاریس پاریس

۲۰۰,۰۰۰ ریال
تخفیف!

متون فاخر. نمایشنامه

وصل هزار مجنون

۱۷۶,۰۰۰ ریال