یک لیوان شطح داغ

۱۰۵,۰۰۰ ریال

احمد عزیزی را بیشک میتوان پایه‌گذار شیوه ادبی شطح‌نویسی در تاریخ معاصر ایران دانست. گونه‌ای از نثر که بسیار از نثرادبی غنیتر است. چه از حیث محتوا و چه از حیث زبان. در این گونه عزیزی تمام جملاتش را با استعاره و توصیف و تشبیه آذین بسته و به سختی میتوان جمله‌ای ساده را در این ادبیات یافت.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ