یخ داغ

۴۶۰,۰۰۰ ریال

داستانهای این مجموعه نشان دهندة گرایش‌هاي خاصی در نویسندگی نیستند و از طرفی، گرایشهاي غالب در آنها که منجر به انتخابشان نیز شده است باعث ترس و رعب نویسندگانی که استقلال رأي دارند نمیشوند. این مجموعه بیش از هر چیز بر حضور عنصر تنوع در داستان‌های معاصر آمریکا تاکید دارد….. داستانهاي انتخاب شده بهترین داستانهاي سال 1985 هستند. اینکه بسیاري از داستان ها به یک مضمون خاص میپردازند میتواند نشان دهنده شرایط دوره‌اي باشد که در آن نگاشته شده‌اند. به هر حال نویسندگان هم انسان هستند و در دنیاي واقعی زندگی می کنند و تصاویر این دنیا، هر چند تیره و تار، در آثارشان منعکس میشود، با این همه، کیفیت بیش از مضمون در تعیین ارزش یک اثر موثر است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ