گزیده طنز عبید زاکانی

۴۲۰,۰۰۰ ریال

عبید اولین شاعر و ادیب ایرانی است که ادبیات شوخ‌طبعانه را به صورت جدی و حرفه‌ای پی گرفته و منظومه‌ها و رسائل مجزایی را در این گونه ادبی خلق کرده است. در کنار این موضوع و با وجود زیست شاعران و طنز پرداران متعدد پیش از زیست عبید، به دلیل حجم آثار شوخ‌طبعانه بازمانده از عبید و تنوع گونه‌های هزل و هجو و فکاهه و طنز در آثارش باید او را نخستی  طنزپرداز جدی تاریخ ادب فارسی بدانیم.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

با مقدمه و اهتمام

ابوالفضل زرویی نصرآباد

به کوشش

نسیم عرب امیری