کوچه مرجانی ها

۲۳۰,۰۰۰ ریال

هر داستان بلند و نویسنده آن مأموریتی دارد همانطور که سپیده ابرآویز در رمان «کوچه مرجانی‌ها» چنین بوده است. نویسنده بدون مأموریت، بدون فکر و اندیشه و مهمتر از آن بدون حس در نوشتن، بدون شک خالق متنی خواهد بود که تحفه‌ای برای مخاطب خود نخواهد داشت و لحظاتی را با او شریک نخواهد شد و بالعکس اگر او راوی و صاحب داستانی باشد، که اندیشه‌ و حس‌انگیزی منحصر به خود را داشته باشد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ