کرشمه خسروانی

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

به یقین کرشمه خسروانی – یا مخالف بیداد به طرز همایون – را میتوان از شاهکارهای سیدمهدی شجاعی دانست. به چند جهت: اول: موضوع. کرشمه خسروانی نمایشنامه‌ای است که به یکی از کرامات حضرت حسین میپردازد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ