کتاب گویای بوستان سعدی

۱,۴۴۰,۰۰۰ ریال

«بوستان سعدی» را باید شناسنامه ادبی ایران و ایرانی به شمار آورد. کتابی سرشار از پند و حکمت که با زبانی بسیار فاخر و شیرین برای حافظه تاریخی و ادبی ایران باقی مانده است.

نویسنده

تاریخ چاپ