کتاب گویای از دیار حبیب

220,000 

کتاب صوتی «از دیار حبیب» نسخه‌ای است شنیداری از داستان بلند «از دیار حبیب» نوشته سید مهدی شجاعی که با صدای او در انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ