کتاب صوتی تاوان کلمات

۱۳۰,۰۰۰ ریال

عبدالجبار کاکایی حتی پیش از دل دادن به ترانه­‌ها و سخن گفتن بی­‌پرده و پیرایه با زبان عامیانه مردم و روزگارش، شاعری برخاسته از بطن خواست اجتماعی جامعه­‌اش بوده است.

نویسنده

راوی

سال انتشار

مدت زمان

حجم دانلود

دسته: