کتاب صوتی به نمایندگی از یک احمق

240,000 

کتاب حاضر هشتادمین نمونه از مجموعه داستان هایی است که برنده جایزه اُ. هنری شده اند؛ تقریبا تمامی داستان ها از محوریت واحدی برخوردارند و پیوندی مفهومی میان یک به یک شان وجود دارد. از جمله داستان های موجود در کتاب حاضر می توان به: دیکون (اثر مری گوردون)، زمین های آبراهام (اثر راسل بنکز)، ماهتاب (اثر ریموند کارور)، وزنه (اثر جان ادگار وایدمن) اشاره کرد.

نویسنده

راوی

سال انتشار

مدت زمان

حجم دانلود

دسته: