کتاب صوتی آوار سرنوشت

220,000 

مجموعه یازده داستان کوتاه این کتاب از میان داستان‌های نوشته شده به زبان انگلیسی در آمریکای شمالی طی سال ۲۰۱۱ انتخاب شده است که پس از تأیید داوران این جایزه ادبی در این کتاب منتشر شده است.

نویسنده

راوی

سال انتشار

مدت زمان

حجم دانلود

دسته: