کارگاه تئاتر

۱۶۵,۰۰۰ ریال

عبدالرضا فریدزاده با وجود اینکه در کارنامه کاری خود قبل از هر چیز معلم آموزش و پرورش به شمار می‌رود اما در صحنه فعالیت‌های جنبی خود حضور جدی و پرشور در صحنه هنر نمایش را به ثبت رسانده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ