پس از خورشید

۶۲۲,۵۰۰ ریال

داستانی که در جغرافیای ملتهب جنوب رقم می خورد و در تاریخ سالهای پیش از قیام ۱۳۴۲به وقوع می پیوندد. روایتی عاشقانه از هجرت . هجرتی در درون قهرمان داستان و در بیرون . تاریخ این سرزمین مملو از عاشقانه های سروده نشده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

ناموجود