پرورش مهارت های دیداری فضایی

۹۲۰,۰۰۰ ریال

کتاب پرورش هوش دیداری – فضایی برای کودکان ۴ سال به بالا تالیف شده است. امروزه این هوش بیشتر از هوش‌های دیگرمورد توجه قرار گرفته است. اهمیت آن در زندگی روزمره و خلق آثار هنری، اختراعات جدید، ابداعات و نوآوری‌های مدرن و شیوه‌های حل مسئله، بیش از پیش آشکار شده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ