پرورش اعتماد به نفس و خود باوری

۸۹۰,۰۰۰ ریال

• آشنایی و شناخت انواع هیجانات و احساس ها به کودکان
• پرورش هوش هیجانی با استفاده از تمرین های ساده شناخت و بیان احساسات
• پرورش اصولی و گام به گام اعتماد به نفس در کودکان
• ایجاد حس خودباوری و باور به توانمندی های خود در کودکان
• استفاده از شیوه های عملی و کاربردی پرورش اعتماد به نفس در فعالیت های روزانه
• راهنمای والدین در شیوه های تقویت اعتماد به نفس در کودکان

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ