پدربزرگ همه چیز را نگفته بود

۲۰,۰۰۰ ریال

ارل.ای.گرولمن می‌گوید: اگر نگران صحبت با کودکانتان درباره مرگ هستید، تنها نیستید. بسیاری از ما مردّدیم که درباره مرگ سخن بگوییم، بویژه با جوان‌ترها. اما مرگ واقعیت اجتناب‌ناپذیر زندگی ماست. ما باید بدان بپردازیم و کودکانمان نیز باید به آن توجه کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

ناموجود