پاپانوئل و دست‌های یخ‌زده من

۳۰,۰۰۰ ریال

مجموعه نمایشنامه : متشکل از پنج نمایشنامه با نام های پاپانوئل و دست های یخ زده من ، حریم ، کابوس ها و خون ، سکوت و بی در زمان است که بین سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ عمدتا ً در تالار مولوی و مجموعه تاتر شهر توسط نگارنده کارگردانی و اجرا شده اند .

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ