پاریس پاریس

۲۵۰,۰۰۰ ریال

اکنون سال ۱۳۱۴ است و هزاره فردوسی در طوس خراسان در حال برگزاری است. ملک و مهیار که یکی یتیم‌زاده قوچانی است و دیگری دختری تازه از فرنگ برگشته که سرنوشتی مشابه مهیار دارد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ