وصل هزار مجنون

۱۷۶,۰۰۰ ریال

مجموعه نمایشنامه «وصل هزار مجنون» نوشته سعید تشکری است. این مجموعه حاصل سی سال نمایشنامه‌نویسی است. در واقع این مجموعه حاصل سه دوره نمایشنامه‌نویسی است. دوره نخست حاوی آثاری است که براساس اسطوره‌های دینی نوشته شده.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ