هزار گره

۴۸,۰۰۰ ریال

مجموعه داستان هزار گره شامل یارده داستان کوتاه از نویسنده جوان مریم فردوسی است با نام‌های: قرق، کلمه بازی، چشمهای پر از خاکِ نازنین، ستارهی من، قدمگاه، هزار گره، خون‌بها، باور کن افسانه نیست!، چند تا گوسفند به اضافه‌ی یک، ستاره‌ی خاموش و بشمار یک … بشمار دو.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ