نمای نزدیک

۵۹۰,۰۰۰ ریال

«نمای نزدیک» روایت و زاویه دید یک روزنامه نگار که از قضا در بالاترین پست های اجرایی فرهنگی در زمان خود مسئولیت داشته است به نمایش می گذارد. نگارنده از سویی در مقام روزنامه نگار و مطالبه گر می نشیند و طرح موضوع می کند؛ مطالبه گر است، واکاوی می کند و یک موضوع خاص سیاسی و اجتماعی را از همین منظر پیش چشم مخاط می گستراند و از سوی دیگر او در مقام یک مدیر عالی از منظر مسئولیت، تجره و توان اجرایی خود سعی می کند تا ابعاد تحقق مطالباتی که در یادداشت بیان کرده را بازگو کند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده