نامیرا

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

در مورد دختر و پسری جوان از اهالی کوفه است که بدون منفعت طلبی های روز افزون مردم کوفه به دنبال حقیقت هستند. اما در میان رفتارهای متناقض سرداران بزرگ کوفه، بین حمایت از امام حسین (ع) و یا وفاداری به یزید سرگردانند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ