مسیر مشایه

۵۵۰,۰۰۰ ریال

«مسیر مشایه» عنوان سفرنامه خانم فاطمه پهلوان به عراق در ایام اربعین حسینی سال 1444 هجری قمری است. پهلوان این سفرنامه را در حالی تالیف کرده است که در سطر به سطر آن اشتیاق، ذوق و سرمستی مولف از این سفر به چشم می‌خورد تا جایی که این حس گاهی راه به سوی اضطراب کج می‌کند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده