مجموعه بازی های پرورش هوش یک سالگی

۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه علاوه بر بازی‌های متنوع و همه‌جانبه که مهارت‌های مختلف کودک را به صورت هماهنگ و یکسان پرورش می‌دهد، کامل‌ترین سیستم ارزیابی هوش و مهارت‌های مختلف کودکان یک ساله را ارائه می‌کند. یکی از نقاط مثبت بستۀ آموزش یک سالگی، کتاب ارزیابی دوره‌ای و ماه به ماه کودک است که بر اساس منابع معتبر روان شناسی و کتاب های دانشگاهی و پرسشنامۀ سنین و مراحل کودکان ASQ (Ages & Stages Questionnaires) تهیه شده است. والدین علاوه برآموزش های هدفمند و ماه به ماه می توانند به طور مرتب پیشرفت کودک را ارزیابی کنند و اگر با مشکل یا تعویقی روبرو شدند به رفع یا درمان به موقع و زودهنگام آن بپردازند.

نوبت چاپ

نویسنده

قطع