قصه نهنگ ها

200,000 

محیط زیست در یک تعریف کلی عبارت است از مجموعه شرایط  بیرونی که در طول عمر یا زندگی یک موجود زنده، مانند انسان بر او اثر می‌گذارد. به این ترتیب نور خورشید، آب‌و‌هوا، اقلیم، گیاهان، جانوران و سایر موجودات بی‌جان وجاندار که بر روی سیاره زمین وجود دارند و با یکدیگر در ارتباط دوسویه هستند، محیط زیست انسان را تشکیل می‌دهند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ