قصر آشتی

۱۷۰,۰۰۰ ریال

کم پیش می آید در اثری متعلق به گروه سنی کودک، چندین مفهوم مهم روانشناسی کنار هم قرار بگیرند، با زبانی ساده و شیرین روایت شوند و هم زمان، مخاطبان را از شانس آشنایی با شخصیت های تاریخی- دینی نیزبرخوردار کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ