غیر قابل چاپ

۱۳۵,۰۰۰ ریال

داستان های مجموعه داستان غیرقابل چاپ اثر سید مهدی شجاعی، نگاهی است آمیخته با طنز به واقعیت های بیرونی و اجتماعی؛ رویدادهایی که خواننده ی داستان ها، ممکن است هر آن با هر یک از آنها در دنیای واقعی مواجه شود.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ