عاشقی روی خط عابر پیاده

۳۵,۰۰۰ ریال

جزئیات مورد نظر نویسنده در این مجموعه داستان مسایلی است که بخشی از زندگی روزمره‌اند؛‌ مسایلی که اغلب از دقت نظر انسان‌های شتابزده جامعه شهری دور میمانند. این مسایل از نگاه نویسنده در موقعیت‌هایی مسایل کلیدی زندگی را رقم میزنند و در کیفیت توجه انسان به مضامینی که در زندگی تاثیرگذاری دارند، نقش مهمی را ایفا میکنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ