عاشقی روی خط عابر پیاده

35,000 

جزئیات مورد نظر نویسنده در این مجموعه داستان مسایلی است که بخشی از زندگی روزمره‌اند؛‌ مسایلی که اغلب از دقت نظر انسان‌های شتابزده جامعه شهری دور میمانند. این مسایل از نگاه نویسنده در موقعیت‌هایی مسایل کلیدی زندگی را رقم میزنند و در کیفیت توجه انسان به مضامینی که در زندگی تاثیرگذاری دارند، نقش مهمی را ایفا میکنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ