طغیان ترانه

۹۳,۰۰۰ ریال

دفتر سوم از مجموعه آثار احمد عزیزی به همه مثنویهای او اختصاص دارد. بسیاری از منتقدین معتقدند که آغاز شهرت عزیزی با مثنویهای بلند و عمیق و عرفانیاش بوده است. مضامین کتر شنیده شده با زبانی عجیب که در شطحیاتش سراغ داریم.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ