طعم گس زندگی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

حمیدرضا منایی با انتشار رمان سه جلدی «برج سکوت» نوید تولد یک نگاه و نویسنده تمام عیار را به ادبیات داستانی ایران داد. نویسنده‌ای به شدت جزئی‌نگر؛ البته به درون انسان و زیست او، و چیره دست در توصیف و پیوند زدن درون و روان او با ظاهری که با این درون نمود و بروز پیدا می‌کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ