ضرب شوق

۱۹۰,۰۰۰ ریال

نوع نگاه طباطبایی به تم رایج در اشعارش در کنار این تمنا و نیاز و شور، توام با نوعی نگاه معنوی و عرفانی نیز هست. مخاطب در بسیاری از اشعار این کتاب با وجود این‌که در پوسته شعر با نوعی تمنا و یا نیاز در وصل و نگوهش ناکامی در وصل هجران روبرو می‌شود اما با کمی تامل در معنی و مفهوم و جغرافیای شعر می‌تواند نوعی پوسته معنوی زیرین را نیز برای اشعار در آن کشف کند که برخاسته از باورها و تفکرات حاکم بر جان و دل شاعر است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده