شیرین و مجنونی که بابا می گفت

۱۰۰,۰۰۰ ریال

داستان کوتاه ایران در چهار دهه گذشته و پس از دوران پرفروغش در دهه شصت و هفتاد، برای دو دهه به خاموشی فرورفت. بسیاری از نویسندگان و ناشران این شیوه نگارش را قدیمی و از نگاه مخاطب افتاده، خواندند و به طبع آن نویسندگان جوان نیز کمتر میل و رغبتی به خلق اثر در این حوزه از خود نشان دادند و یا در صورت تولید از انتشار و عرضه آن سرباز زدند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ