شعرهای الفبا ۲

۵۵,۰۰۰ ریال

شعرهایی برای یادگیری بهتر الفبا:

جلد اول این مجموعه شامل  ۸ حرف ( خ تا ش) می باشد. اشعار  جلد ۲ شامل داستانهای زیر می باشد.

آخط عابر پیاده – مدرسه – ذره بین – رنگین کمان –  زنبور زرد –  ژاله و اژدها – سرما خوردن – آتش نشانی

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ