سه… دو… یک… شادی!

۴۹۵,۰۰۰ ریال

داستان این کتاب درباره نوجوانانی است که با وجود دارا بودن مجموعه‌ای از امکانات و وسایل، توانایی شاد بود یک روز در کنار هم بودن و لذت بردن از آن را ندارند و در ادامه متوجه این مساله می‌شوند که این ناکامی نه تنها ناشی از فقر وسایل و امکانات آنها نیست، بلکه در نوع دید آنها به این مساله و توانایی آنها در هم‌افزایی گروهی با آن نهفته است.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده