سری که درد… می کند

۵۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعه داستان سری که درد … می کند اثر سید مهدی شجاعی متشکل از ۸ داستان است که به تصرح خود نویسنده در مقدمه «داستان های این مجموعه هر کدام حال و هوای خودش را دارد» و نویسنده امید دارد که داستان ها به جای ارتباط با یکدیگر بتوانند با مخاطب رابطه برقرار کنند.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ