زیارت جامعه کبیره

۱۳۵,۰۰۰ ریال

برخی از کتاب‌ها برای خوانده شدن نیست، برای گوش دادن است، برای تنفس کردن. برخی از کتاب‌ها را نمی‌نویسند تا گاهی به آن رجوع کنی و تورقی برای یافتن پاسخ سؤالی، می‌نویسندشان تا خط به خطشان را تنفس کنی و ببویی و ساعت‌ها در میان رقص کلماتش تامل کنی.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ