زوج درمانی در اصلس اجتماعی ایران

۷۵,۰۰۰ ریال

سخن در مورد خانواده و موضوعات پیرامونی آن از دیرباز مورد توجه پژوهشگران و خردورزان بوده است و هر صاحب قلم وصدایی، می‌خواسته است که بنیان و کارکردهای خانواده را از پلیدی‌ها وزشتی‌ها دور ساخته و نهاد خانواده را از بی سروسامانی نجات داده و باعث همدلی و دوستی بیش از پیش، بین ارکان و اعضای خانواده شود.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

دسته: برچسب: