زندگی شهری

۶۹۰,۰۰۰ ریال

در سال 1997 که آثار برگزیده آنها در این کتاب درج شده است، برای نخستین بار و پس از سی سال سردبیر این کتاب تغییر کرد و به دنبال این تغییر تعداد نشریات بررسی شده برای انتخاب این داستان‌ها افزایش پیدا کرد و در نتیجه بیش از سه هزار داستان کوتاه مرور و آثار این کتاب شامل 12 داستان کوتاه انتخاب و منتشر شدند.

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

نویسنده

مترجم

علی فامیان