روزی که مسیح به صلیب کشیده نشد

۵۲۰,۰۰۰ ریال

او در این کتاب زندگی و زیست حضرت عیسی(ع) را به صورت مجمل و از زمانه تولد و مبعوث شدن وی به پیامبری تا دعوت مردم منطقه اورشلیم به یکتاپرستی و تغییر سبک زندگی و دسیسه چینی یهودیان بر علیه وی و در نهایت صدور فرمان قتل وی با موافقت پادشاه رومی اورشلیم و نیز ماجرای تغییر چهره یهودا و به صلیب کشیده شدن وی به جای ایشان را روایت کرده است.

نویسنده

قطع

تعداد صفحات

نوبت چاپ

تاریخ چاپ