روح ریحانی

۱۷,۰۰۰ ریال

خمین دچار خشکسالی است. عده ای از اهالی، گرد آمده اند به بارانخواهی. “روح الله ” به دنیا می آید. در گوش راست و چپش اذان و اقامه می گویند. باران می بارد. “هاجر”، مادر روح الله مجبور است دو فرزند شیرخوار خود را سیراب کند، که شیرش کفاف نمی دهد.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ