دیروز بارانی

۴۸,۰۰۰ ریال

کتاب «دیروز بارانی» به عنوان تازه‌ترین اثر تألیفی مشترک میان سید مهدی شجاعی و مجید مجیدی در قالب فیلمنامه که به تازگی از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است را باید تلاشی در خور اعتنا برای تلفیق و انعکاس برخی از حس‌هان انسانی به دور از به سخره‌گرفتن و بازی نامشروع با احساس مخاطب به شمار آورد؛ تجربه‌ای که پیش از این در دیگر فیلمنامه‌های تألیفی مشترک میان شجاعی و مجیدی از جمله بدوک نیز می‌توان سراغی از آنها گرفت.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ