دعای عرفه

۲۱۷,۵۰۰ ریال

کتاب دعای عرفه، اثری است دربرگیرنده ترجمه سید مهدی شجاعی از دعای پر فیض عرفه که توسط امام حسین (ع) و در آخرین حج ایشان انجام شده است. این دعا که از دیرباز از سوی شیعیان مورد توجه بسیار بوده و در مراسم روز عرفه قرائت شده است از منظر بیان عرفانی و نیز وسعت مفاهیم و معانی در درون خود و نیز بیان خاضعانه آن مورد توجه بسیاری قرار داشته است. از سوی دیگر بیان این دعا در فاصله کوتاهی پیش از واقعه عاشورا از سوی امام حسین (ع) نیز به اهمیت آن افزوده است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ