در چنگال کابوس

۲۹۰,۰۰۰ ریال

جان دوست نویسنده کرد سوری ساکن آلمان است. او در میان مردمان منطقه سرزمین مادری خود و نیز مهاجران اروپایی به عنوان نویسنده‌ای پرکار شناخته شده است که تا کنون 12 اثر داستانی از وی منتشر شده و همزمان با نگارش کتاب« در چنگال کابوس» به نگارش سیزدهمین آن نیز مشغول شده است.

نویسنده

مترجم

فاروق نجم الدین

قطع

نوبت چاپ

تاریخ چاپ

تعداد صفحات