در راه مانده

۴۰,۰۰۰ ریال

پیامبر اکرم (ص) در همه چیز نمونه و اسوه و الگو بودند، جود و سخاوت و کرم و بخشش او را قلم نمی‌تواند بتصویر بکشد، و حتی خیال ما مردمان این زمانه را توان تصور آن نیست.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ

ناموجود