درخت بید آبی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

ویژگی اصلی متن گیتس در این رمان پیوند دقیق میان خیال و واقعیت‌هایی است که دستمایه نگارش این داستان شده است. منتقدان او و آثارش به دلیل وجود بارز چنین خصوصیتی  در زمره پیشگامان داستان‌های واقع گرا برای نوجوانان قرار داده‌اندکه قلم توانمندش در شخصیت پردازی ماهرانه‌ چنان کار کرده است که  اثری خلق می‌کند که هنوز پس از گذشت هشتاد سال نظیری مانند این رمان برای ادبیات آمریکا و جهان شکل نگرفته است.

نویسنده

تاریخ چاپ

تعداد صفحات

قطع

نوبت چاپ